Årsmøte 30. juni 2020

Postet av Øvre Surnadal IL den 17. Jun 2020

Til medlemmer i Øvre Surnadal IL

Øvre Surnadal 15.06.2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Øvre Surnadal IL 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte den 20. februar, for planlagt gjennomføring 23. mars, som så ble utsatt på grunn av korona.

Ny dato for årsmøtet blir tirsdag 30. juni kl. 19.30 i Sagatun Grendahus.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2:    Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 3:    Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Sak 4:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 5:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6:    Behandle forslag og saker                                                                                                                                                                                           

Sak 7:    Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 8:   Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9:   Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Foreta følgende valg:

10.1 Styre:

- leder

- nestleder

- 3 styremedlemmer  

- 2 varamedlemmer

10.2 Kontrollutvalg:

- 2 medlemmer

- 1 varamedlem

10.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

10.4 Valgkomité:

- leder

-2 medlemmer

10.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

Vedlagt følger foreløpig følgende dokumenter:

  • Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  • Regnskap i revidert stand
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Jan Bævre kontaktes på epost jan.baevre@gmail.com

Med vennlig hilsen
styret

ÅRSMELDING styret 2019 15.03.20.pdf

Årsmelding ØSIL knøttefotball 2019.pdf

Årsmelding fra skigruppa 2019-2020.pdf

Årsmelding Trim 2019 - 2020.pdf

Balanse og resultat 2019 revidert med avdelingsfordeling.pdf

Res-bud2020-avdeling.pdf

ResultatRapport-budsjett2020.pdf

Organisasjonsplan for Øvre Surnadal idrettslag 2020.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.