Etter årsmøte 20.03.2023 består styret av følgende personer: 

 

Leder:            Berit Synøv Fugelsøy,        beritfugelsoy@gmail.com     tlf. 414 69061, ikke på valg

 

Nestleder:      Jo Bjørnar Fiske,               jo.bjornar.fiske@gmail.com    tlf. 913 72275, ikke på valg

Styremedlem: Jan Bævre,                       jan.baevre@gmail.com           tlf. 971 18691, ikke på valg

Styremedlem: Helga Moen                    helga.moen@surnadal.kommune.no tlf. 957 06661, ny  

Styremedlem:  Oddrun Harang,             oharang@online.no                 tlf. 906 65368, gjenvalg

 

Varamedlemmer: Irene Bolme,              ib@svorka.no                           tlf.  415 44920 , gjenvalg

                            Kristian Nerland,        nerland54@gmail.com            tlf.  481 58596, gjenvalg

Kontaktpersoner øvrige grupper:                      
Trim:                    Stine Bruvold             stine.bruvold@surnadal.kommune.no  tlf. 930 88893

Fotball:               Nina Negård                nina.bruset@hotmail.com       tlf. 904 06950  

Ski:                     Liv Jenny H Henden,     livjehen@hotmail.com              tlf. 482 25101