Etter årsmøte 14.03.2024 består styret av følgende personer: 

Leder:               Jo Bjørnar Fiske,               jo.bjornar.fiske@gmail.com             tlf. 913 72275, ny

Nestleder:        Oddrun Harang,               oddrunharangslettvoll@gmail.com tlf. 906 65368, ny

Styremedlem:    Jan Bævre,                      jan.baevre@gmail.com                    tlf. 971 18691, gjenvalg

Styremedlem:   Irene Bolme                    irene.bolme@svorka.no                   tlf. 415 44920 , ny

Styremedlem:   Helga Moen                    helga.moen@surnadal.kommune.no tlf. 957 06661, ikke på valg  

Varamedlemmer: Berit Synøv Fugelsøy,   beritfugelsoy@gmail.com                tlf. 414 69061, ny      

                            Kristian Nerland,        nerland54@gmail.com                       tlf. 481 58596, gjenvalgKontaktpersoner øvrige grupper:                       
Trim:                    Stine Bruvold             stine.bruvold@surnadal.kommune.no  tlf. 930 88893

Fotball:               Siv Beate Stangvik      sivstangvik@hotmail.com                    tlf. 916 17673  

Ski:                     Liv Jenny H Bredesen     livjehen@hotmail.com                      tlf. 482 25101