Årsmøte 30. juni 2020

Postet av Øvre Surnadal IL den 17. Jun 2020

Til medlemmer i Øvre Surnadal IL

Øvre Surnadal 15.06.2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Øvre Surnadal IL 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte den 20. februar, for planlagt gjennomføring 23. mars, som så ble utsatt på grunn av korona.

Ny dato for årsmøtet blir tirsdag 30. juni kl. 19.30 i Sagatun Grendahus.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2:    Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 3:    Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Sak 4:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 5:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6:    Behandle forslag og saker                                                                                                                                                                                           

Sak 7:    Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 8:   Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9:   Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Foreta følgende valg:

10.1 Styre:

- leder

- nestleder

- 3 styremedlemmer  

- 2 varamedlemmer

10.2 Kontrollutvalg:

- 2 medlemmer

- 1 varamedlem

10.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

10.4 Valgkomité:

- leder

-2 medlemmer

10.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

Vedlagt følger foreløpig følgende dokumenter:

  • Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  • Regnskap i revidert stand
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Jan Bævre kontaktes på epost jan.baevre@gmail.com

Med vennlig hilsen
styret

ÅRSMELDING styret 2019 15.03.20.pdf

Årsmelding ØSIL knøttefotball 2019.pdf

Årsmelding fra skigruppa 2019-2020.pdf

Årsmelding Trim 2019 - 2020.pdf

Balanse og resultat 2019 revidert med avdelingsfordeling.pdf

Res-bud2020-avdeling.pdf

ResultatRapport-budsjett2020.pdf

Organisasjonsplan for Øvre Surnadal idrettslag 2020.pdf
Trimboksbesøk 2019/2020

Postet av Øvre Surnadal IL den 11. Jun 2020

 

ØSIL sine trim-bøker for 2019/2020 er nå hentet inn og summert. De som har flest turer til de ulike trimboksene, får premie. Det er også trukket en ekstra gevinst pr bok/trimboks.

 

 

Trimpost

Turer i alt i (  )

 

Vinnar

Turer i alt i (  )

Trukket frå boka:

Liabekken (127)

Jan Bævre (25)

Marit Moen

Pekkainn (299)

Marit Moen (60)

Monica Stavås

Sæter-setra (124)

Kristian Nerland (11)

Astrid Meland

Fagervegen (179)

Gro Kvammen Sæter (47)

Astrid Sæter

Mauset-setra (91)

Ane Mogstad Strand (12)

Grete Kvande

Svea-Furuhaugen (27)

Elisabeth Mo (13)

Elisabeth Mo

Lomtjønnmyran (133)

Olav Joli (23)

Nina Hognestad

Alvstulia (107)

Stine Buruvold (25)

Sivert Magnus Fiske

Knutsletthaugen (239)

Oddbjørn Bolme (68)

Erna Gjeldnes

Salvatna (282)

Beret Sande (47)

Beret Sande

Sykkeltrimmen/Solemsbrua(170)

Beret Sande (105)

Ildri Fugelsøy

Ventilkammeret (41)

Grete Kvande (13)

Anja Dalsegg Sæter

 

 

Det er nå lagt ut nye trim-bøker for 2020/2021 på de samme postene. 

 

 

 

For Trimgruppa ØSIL

Birgitte Sæther Moen
Innkalling til årsmøte i Øvre Surnadal IL mandag 23. mars kl. 19.00 i Mo oppvekstsenter​. ÅRSMØTET ER UTSATT INNTIL VIDERE

Postet av Øvre Surnadal IL den 20. Feb 2020

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før, til ovre.surnadal.il@gmail.com