Etter årsmøte 06.04.2022 består styret av følgende personer: 

 

Leder:            Berit Synøv Fugelsøy,        beritfugelsoy@gmail.com     tlf. 414 69061, ny

 

Nestleder:      Jo Bjørnar Fiske,               jo.bjornar.fiske@gmail.com  tlf. 913 72275, gjenvalg

Styremedlem: Jan Bævre,                       jan.baevre@gmail.com   tlf. 971 18691, gjenvalg

Styremedlem: Ingunn S Meisingset        isteinbru@yahoo.no tlf. 913 96863, ikke på valg 

Styremedlem:  Oddrun Harang,             oharang@online.no              tlf. 906 65368, ikke på valg

 

Varamedlemmer: Irene Bolme,              ib@svorka.no , tlf.  415 44920 , gjenvalg

                            Kristian Nerland,        nerland54@gmail.com    tlf. 481 58596, gjenvalg

Kontaktpersoner øvrige grupper:                      
Trim:                    Lars Inge Harang        l-ingeha@online.no   tlf. 996 90558

Fotball:               Siv Beate Stangvik      sivstangvik@hotmail.com    tlf. 916 17673  

Ski:                     Liv Jenny H Henden,     livjehen@hotmail.com   tlf. 482 25101