Etter årsmøte 18.3.2019 består styret av følgende personer: 

 

Leder:             Jan Bævre jan.baevre@gmail.com tlf. 971 18691 , ikke på valg

 

Nestleder:      Jo Bjørnar Fiske   jo.bjornar.fiske@gmail.com  tlf. 913 72275, ikke på valg

Styremedlem: Eva Sande    eva@hms-tjenesten.no    tlf. 975 98282, ikke på valg

Styremedlem: Monica Bolme Stavås     monicastavas@gmail.com  tlf. 481 77059, ny

Styremedlem:  Oddrun Harang             oharang@online.no              tlf. 906 65368, gjenvalg

 

Varamedlemmer: Irene Bolme,   ib@svorka.no , tlf  415 44920 , gjenvalg

                            John Einar Dalsegg,  johneinardalsegg@gmail.com tlf 416 93964, gjenvalg

                       
Trim:                    Birgitte Sæther Moen  gitte@smoen.no tlf. 901 26507 ny

Fotball:                Nina Hognestad  nina.hognestad@pipelife.com tlf. 911 80088 ny 

Ski:                       Erik Meisingset,  snikkererik@gmail.com tlf. 452 69579
Levert avIdrettenOnline